เกี่ยวกับโครงการ

     โดยกำหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับมาตามลำดับ งานที่ดำเนินการจะครอบคลุมถึงโครงการใหม่ ซึ่งเป็นงบลงทุนก่อสร้างและบูรณะทางหลวงทั่วประเทศอาทิ งานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงให้เป็น 4 ช่องจราจรหรือมากกว่า งานบูรณะและปรับปรุงทางลาดยางเดิม งานก่อสร้างเป็นทางลาดยาง มาตรฐานงานก่อสร้างทางแนวใหม่ งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับและสะพานลอย ตลอดจนงานอำนวย ความปลอดภัย

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน + ดูทั้งหมด

งานศึกษาด้านวิศวกรรมและงานออกแบบ + ดูทั้งหมด

ผลการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน + ดูทั้งหมด

งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม + ดูทั้งหมด

Copyright : 2016 hw225phetchabun-chaiyaphum.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th