เกี่ยวกับโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดตลอดจนจัดเตรียมเอกสารประกอบการประกวดราคาและประเมินราคาการก่อสร้างขยายเส้นทางให้เป็น 4 ช่องจราจร สำหรับทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์-ชัยภูมิ ระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร
  2. เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์ด้านวิศวกรรม สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
  3. เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
Copyright : 2016 hw225phetchabun-chaiyaphum.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th