เกี่ยวกับโครงการ

ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับจากโครงการ

  1. สามารถรองรับปริมาณการจราจรและขนส่งบนทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์-ชัยภูมิ ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

  2. เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้เส้นทางทั้งในท้องถิ่นและระหว่างจังหวัดหรือภูมิภาค
  3. ช่วยส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

Copyright : 2016 hw225phetchabun-chaiyaphum.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th