เกี่ยวกับโครงการ

พื้นที่ศึกษาของโครงการ

   แนวเส้นทางของโครงการมีจุดเริ่มต้นบริเวณ กม.150+000 ของทางหลวงหมายเลข 225 ในเขตพื้นที่ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และสิ้นสุดบริเวณ กม. 187+000 ของทางหลวงหมายเลข 225 ในเขตพื้นที่ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  รวมระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร พื้นที่ศึกษาของโครงการครอบคลุมพื้นที่ตามแนวเส้นทางในรัศมีอย่างน้อย 500 เมตร จากแนวเขตทางของโครงการ ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 อำเภอ 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน และจังหวัดชัยภูมิ 2 อำเภอ 3 ตำบล 10 หมู่บ้าน

Copyright : 2016 hw225phetchabun-chaiyaphum.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th