ติดต่อเรา


เจ้าของโครงการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-354-6668-76 โทรสาร : 02-354-1027

บริษัทที่ปรึกษา

บริษัท เทสโก้ จำกัด

21/11-14 ซ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

E-mail : juntasiri.s@tescoconsult.com

ด้านวิศวกรรม : คุณจันทศิริ สายนภา โทรศัพท์ : 02-258-1320 ต่อ 610

บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด

1199 อาคารปียวรรณ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ด้านจราจร : ชาริณี ทิพย์สถานสมบัติ

โทรศัพท์ : 02-619-9931 โทรสาร : 02-619-9932

บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด

101/22 หมู่ที่ 2 ซอยมณียา ซอย 3 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

E-mail : visione.highway@gmail.com

ด้านสิ่งแวดล้อม : คุณภารินี วนาพรรณ์

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน : คุณคีตภัสญ์ ธรรมปริยัติ

โทรศัพท์ : 02-965-8230 ต่อ 104 โทรสาร : 02-965-8233

Copyright : 2016 hw225phetchabun-chaiyaphum.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th