ขอเชิญประชุมนำเสนอรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2)

ขอเชิญประชุมนำเสนอรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2)

 

กลุ่มที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ ห้องพีชปุระ โรงแรงโฆษิต ฮิลล์  อำเภอเมือง  จำหวัดเพชรบูรณ์

สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับและกำหนดการได้ตามลิงค์ด้านล่าง 

 

กลุ่มที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 8  พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับและกำหนดการได้ตามลิงค์ด้านล่าง 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาครั้งที่ 2.pdf

Copyright : 2016 hw225phetchabun-chaiyaphum.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th