ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณามาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2)

ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณามาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2)

 

 

กำหนดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2564

##สแกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมประชุมได้ที่นี่##

 

 

กลุ่มที่ 1 วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ศาลาการเปรียญวัดน้ำอ้อมวนาราม ตำบลยางสาว

อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/95530728904...

 

กลุ่มที่ 2 วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

เวลา 14.00 - 17.00 น.

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว

ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94264299509...

 

กลุ่มที่ 3 วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ศาลาการเปรียญวัดห้วยหินฝน

ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96694220830...

 

กลุ่มที่ 4 วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

เวลา 14.00 - 17.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99850267933...

 

กลุ่มที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะเคียน

ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97434058871...

 

กลุ่มที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เวลา 14.00 - 17.00 น.

ณ ศาลาการเปรียญวัดวังใหญ่คีรีเขต

ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96638006816...

 

กลุ่มที่ 7 วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ชัยมงคล

ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99493927438...

 

กลุ่มที่ 8 วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

เวลา 14.00 - 17.00 น.

ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 บ้านเจาทอง

ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/95586113948...

 

##สแกนคิวอาร์โค้ด ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่นี่##

##สแกนคิวอาร์โค้ด ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่นี่##

 

 

##หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ลิงค์นี่##

 

 

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2.pdf

##สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณคีตภัสญ์ ธรรมปริยัติ โทร.090-1292370

Copyright : 2016 hw225phetchabun-chaiyaphum.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th