การศึกษาด้านวิศวกรรม

การศึกษาด้านวิศวกรรม

 การดำเนินงานด้านวิศวกรรมในช่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพภูมิประเทศของแนวเส้นทางโครงการ ผลการสำรวจสภาพภูมิประเทศของแนวเส้นทางของทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์-ชัยภูมิ ช่วง กม.150+000-กม.187+000 ระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร มีรายละเอียด ดังนี้

 

Copyright : 2016 hw225phetchabun-chaiyaphum.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th